Rezanie panelu, železobetónu, vŕtanie otvorov

skipmenu

Rezanie betónu, rezanie panelu, jadrové vŕtanie - rýchlo, presne s odsáavním.

preview_js
rezanie-01
mirage-shopping-00
rezanie-zelezobetonu
mirage-shopping-002
jadrove-vrtanie

jarna_zlava_allesmont

Rezanie

vykonávame na základe dohody so zákazníkom suchým , alebo mokrým spôsobom.
Využitie: výtváranie alebo zväčšenie otvorov pre rôzne účely ako napr. otvory pre dvere, okná alebo schodiská. Pre rezanie otvorov je potrebné zabezpečiť si povolenie od statika, z dôvodu statiky budovy.

Montáže

MONTÁŽ CHEMICKÝCH KOTIEV

Využíva sa hlavne pri kotvení strojov a zariadení , ale aj pri montáži železnej výstuže. Pracujeme s chemickými kotvami značky HILTI.


Jadrové vrtanie

Jadrové vŕtanie železobetónu

Vŕtanie do železobetónu  vykonávame jadrovými vŕtačkami značky HILTI DD – EC 1 , DD 120, DD 130, DD 200, DD 350, DD 500.
 
Všetky stoje okrem DD EC 1 a DD 130 je nutné prikotviť do vŕtanej steny alebo materiálu.

tomenu
 
Spoločnosť ALLESMONT s.r.o. Vám ponúka nasledovné služby:
 
  • Rezanie panelu

Rezanie otvorov do panelu sa vykonáva diamantovou technikou HILTI za sucha s odsávaním. Treba počítať s malým pecentom prachu alebo v mokrom procese, kde je potrebné napätie 400 V a prívod vody.
  • Rezanie betónu

Rezanie otvorov do betónu a železobetónu sa vykonáva stenovou pílou za mokra, kde je nutné zabezpečiť napätie 400 V a stály prívod vody.
  • Rezanie tehlovej steny

Rezanie vykonávame ručnými pílami HILTI, BOSH s odsávaním, ktoré je napojené na vysávač.
  • Jadrové vŕtanie otvorov

Vŕtanie do betónu a železobetónu sa vykonáva v mokrom procese, pretože vrták musí byť chladený vodou. Do priemeru vrtáka 162 mm vieme odpadovú vodu odsávať. Pri vŕtaní do muriva nie je nutné vždy chladiť vodou. Táto technológia sa využíva hlavne pre vodo, plyno, elektro inštalácie, kanalizáciu alebo vzduchotechniku. Je to nevybračná metóda.
  • Montáž chemických kotiev HILTI

Táto technológia sa využíva na kotvenie strojov alebo zariadení do železobetónových podkladov alebo montáž armatúr.
  • Na základe dohody vykonávame aj iné stavebné činnosti a služby.

 

Rezanie betónu

Rezanie panelu

Rezanie tehlového muriva

rezanie-allesmont panel-allesmont tehla-allesmont

Jadrové vŕtanie

 

Montáž chemických kotiev

vrtanie-allesmont   kotvy-allesmont

 

 


tomenu